Giới thiệu chung ban công nghệ thông tin

19 tháng 12, 2012
Giới thiệu chung ban công nghệ thông tin

Trưởng ban CNTT: ThS.  Hoàng Minh Thủy 

ĐT: 0912.358.853

Email:  thuyhm@vfu.edu.vn

Chức năng

Tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng về:

1. Xây dựng, đề xuất chiến lược và kế hoạch phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) của Trường.

2. Quản trị hệ thống Công nghệ thông tin trong toàn trường.

3. Quản trị trang website của Trường.

Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về phát triển ứng dụng CNTT theo phê duyệt của Hiệu trưởng.

2. Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT theo đúng các quy định của pháp luật, các quy định của Trường và thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động và ứng dụng CNTT đã được Hiệu trưởng ban hành.

3. Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT trong trường theo phê duyệt của Hiệu trưởng.

4. Thực hiện việc thu thập, lưu trữ, xử lý và đảm bảo an toàn thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ban giám hiệu và các nhu cầu quản lý, tác nghiệp, đào tạo, nghiên cứu, học tập trong phạm vi toàn trường.

5. Xây dựng, tổ chức, triển khai các điều kiện kỹ thuật để đảm bảo khả năng liên thông giữa các quy trình công việc ở các đơn vị thuộc trường, phục vụ cho việc tối ưu hoá các quy trình công việc có ứng dụng CNTT trong phạm vi toàn trường.

6. Thiết kế, xây dựng, quản lý, vận hành, nâng cấp và hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT (máy chủ, máy trạm, thiết bị ngoại vi, thiết bị kết nối mạng, thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ, mạng diện rộng…). Sửa chữa, bảo dưỡng duy trì hoạt động các thiết bị tin học (phần cứng, phần mềm,…) theo yêu cầu của các bộ phận nội bộ. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn.

7. Viết bài, biên tập và đăng tải kịp thời nội dung các hoạt động của Nhà trường, hỗ trợ các đơn vị chức năng trong trường cập nhật thông tin trên các trang thông tin điện tử của trường; hỗ trợ đăng tải bài giảng điện tử, thư viện điện tử phục vụ cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học.

8. Kiểm soát nội dung đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Nhà trường theo quy định của pháp luật và của Hiệu trưởng; lập và gửi các dữ liệu, báo cáo của Nhà trường cho các cơ quan chức năng qua hệ thống Công nghệ thông tin.

9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao để phục vụ công tác của Nhà trường.

Trực tiếp quản lý các tài sản của hệ thống máy chủ, hệ thống đường kết nối ra bên ngoài, hệ thống đường truyền nội bộ, các phần mềm, các dữ liệu trên hệ thống máy chủ, các thiết bị, phương tiện phụ trợ cho hệ thống này.

10. Tổ chức triển khai các hợp đồng cung cấp dịch vụ đường truyền, dịch vụ kết nối... với các nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo nhu cầu công tác của Nhà trường.

11. Tổ chức triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về tin học và CNTT cho CBVC theo kế hoạch của Nhà trường.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công. 


Chia sẻ
HP vừa giới thiệu ra thị trường Việt Nam dòng laptop Pavilion với nhiều cải tiến về thiết kế, có giá bán từ 10.890.000 đồng.
Vài nét về lịch sử hình thành phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp
Thông báo Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 (Xét tuyển đợt 3) tại Cơ sở Hà Nội kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2016
Công nghệ Anti Leak tích hợp trong phiên bản Bkav 2016 sẽ giúp bảo vệ toàn diện người dùng trước phần mềm gián điệp thực hiện hành vi tấn công có chủ đích.