Cơ cấu tổ chức Trung tâm CNTT 29 tháng 8, 2017

Cơ cấu tổ chức Trung tâm CNTT gồm

Đọc tiếp
Giới thiệu chung Trung tâm CNTT 29 tháng 8, 2017

Giới thiệu chung Trung tâm CNTT

Đọc tiếp
Chức năng nhiệm vụ Trung tâm Công nghệ thông tin 29 tháng 8, 2017

Chức năng nhiệm vụ Trung tâm Công nghệ thông tin

Đọc tiếp
Đại hội Công đoàn Trung tâm Công nghệ thông tin 28 tháng 8, 2017

Ngày 25/8/2017, tại phòng 102 nhà T2, Công đoàn Trung tâm Công nghệ thông tin đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2020 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn...

Đọc tiếp
Quyết định thành lập Trung tâm CNTT trực thuộc trường Đại học Lâm nghiệp 28 tháng 8, 2017

Căn cứ Quyết định số 1413/ QĐ - ĐHLN-TCCB ngày 08/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin 16 tháng 8, 2017

Sáng 15/8/2017, tại nhà T2, Trường Đại học Lâm nghiệp đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin (ITC) - Trường Đại học Lâm nghiệp.

Đọc tiếp