Quyết định thành lập Trung tâm CNTT trực thuộc trường Đại học Lâm nghiệp

28 tháng 8, 2017
Căn cứ Quyết định số 1413/ QĐ - ĐHLN-TCCB ngày 08/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp

Xem chi tiết Quyết định tại đây


Chia sẻ