Đại hội Công đoàn Trung tâm Công nghệ thông tin

28 tháng 8, 2017
Ngày 25/8/2017, tại phòng 102 nhà T2, Công đoàn Trung tâm Công nghệ thông tin đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2020 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn...

Ngày 25/8/2017, tại phòng 102 nhà T2, Công đoàn Trung tâm Công nghệ thông tin đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2020 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu Ban Chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới.

Một số hình ảnh Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Ông Hoàng Minh Thuỷ - Bí thư chi b, Giám đốc Trung tâm biểu dương những thành tích Công đoàn trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và hoàn toàn nhất trí với Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới được Ban Chấp hành trình bày trước Đại hội. Đồng thời, Bí thư chi b cũng đánh giá cao vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn trung tâm nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ mới, Lãnh đạo trung tâm kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung trí tuệ, đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 vào thực tiễn; cần đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín của cán bộ công đoàn, tích cực tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện pháp luật, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn trung tâm nhiệm kỳ mới cần bám sát tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu phát triển của Nhà trường để tham gia, đóng góp, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

Tại Đại hội, đoàn viên công đoàn đã nhất trí cao về đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2020. Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2020 với 02 đồng chí. Kết quả:

1. Nguyễn Văn Quế - Tổ trưởng tổ Công đoàn

2. Nguyễn Xuân Giang - Tổ phó tổ Công đoàn

Đại hội đại biểu Công đoànTrung tâm Công nghệ thông tin đã thành công tốt đẹp và tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, chăm lo và cải thiện đời sống CBVC-LĐ, xây dựng Trung tâm phát triển bền vững.


Chia sẻ