HƯỚNG DẪN TRUY CẬP INTERNET BẰNG TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP VNUF 4 tháng 1, 2017

Để truy cập internet bằng tài khoản VNUF chúng ta thực hiện những bước sau:

Đọc tiếp
Hướng dẫn sử dụng hộp tư điện tử @vfu.edu.vn 18 tháng 11, 2013

Tài liệu này nhằm hướng dẫn cán bộ của Trường Đại Học Lâm Nghiệp sử dụng hệ thống thư điện tử nội bộ dạng ten_hop_thu@vfu.edu.vn.

Đọc tiếp